Český hudební slovník osob a institucí

Bakeš, František Xaver

Charakteristika: Učitel a sběratel lidových písní

Datum narození/zahájení aktivity: 7.12.1833
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 6.11.1917

Bakeš, František Xaver, učitel a sběratel lidových písní, narozen 7. 12. 1833, Šaratice u Brna, zemřel 6. 11. 1917, Brno.

 

Působil jako učitel v Šaraticích, Telnici, Boskovicích, Ořechově a nakonec v Blansku (čestný občan 1892). Se svou manželkou Lucií Bakešovou sbíral staré lidové zvyky a účastnil se národopisného ruchu na Moravě. Sebral, podle Sušila sestavil a pro klavír upravil ořechovské Královničky, jedenáct starých obřadných tanců (poprvé provedeno 15. 7. 1888 v Ořechově, vyšlo v Praze 1889, vydavatel Emanuel Starý), k nimž návod vydala jeho manželka Lucie Bakešová.


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Památník obecných škol v Blansku (Blansko 1947, s. 10)

Janáček, Leoš: Královničky (Praha 1954).

Pavlicová, Martina – Uhlíková, Lucie: Moravské lidové slavnosti na NVČ v Praze v korespondenci Lucie Bakešové a Leoše Janáčka (Národopisná revue, 1995, s. 129–132).

Sedláčková, Simona: Vzájemná korespondence Lucie Bakešové s Leošem Janáčkem (Brno 2001).

Sedláčková, Simona: Lucie Bakešová (Diplomová práce, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta MU, Brno 2003).

Kostrhun, Petr: Mamutí projekty prof. Karla Absolona (Archeologické rozhledy 55, 2003, s. 76–127).

Sedláčková, Simona: Opatrovnice Karla Absolona – Lucie Bakešová (in: Sborník muzea Blansko, s. 175–187, 2007).

 

Simona Sedláčková


Datum poslední změny: 29.2.2012