Český hudební slovník osob a institucí

Hauser, František 2)

Datum narození/zahájení aktivity: 28.5.1822

Hauser, František 2), učitel hudby, narozen 28. 5. 1822, Kosmonosy.
 
Vystudoval gymnázium v Mladé Boleslavi a potom v Praze techniku, zároveň absolvoval pedagogický kurs. Pracoval jako vychovatel u hraběte Stadiona v Koutě u Domažlic (1840–44), učitel v Kosmonosích a na Zbraslavi (1846–50), kde spolupracoval s Josefem Kajetánem Tylem, J. Kaškou a Aloisem Jelenem. Soukromý učitel v Praze (1850–52), kde měl vlastní hudební ústav (1852). Starosta Cecilie, člen Besedy učitelské, autor několika divadelních her. V šedesátých a sedmdesátých letech 19. století vydával své taneční skladby (kvapík Proudem Vltavy, mazurka Libušinka, čtverylka Naše zpěvy a jiné), dále skladby salónní (klavírní nokturna Láska matčina) a instruktivní.

Literatura:

I. Lexika
PHSN.
ČSHS.
 
II. Ostatní
Kryšpín, Vojtěch: Sto let práce učitelstva českoslovanského (Praha 1885, s. 104).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 16.2.2006