Český hudební slovník osob a institucí

Sychra, Václav

Charakteristika: Hudebník

Datum narození/zahájení aktivity: 24.2.1826
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 23.12.1894

Sychra, Václav, hudebník, narozen 24. 2. 1826, Ústí nad Orlicí, zemřel 23. 12. 1894, tamtéž.
 
Pocházel z hudebně založené rodiny, otec skladatele Josefa Cyrila Sychry. Hru na housle studoval u Jana Stránského, zpěv u Aloise Hniličky. Fundatista augustiniánského kláštera v Brně (1840–42). Vyučil se soukenictví a od roku 1872 provozoval řemeslo v rodišti, kde potom účetním záložny. Hrál na několik nástrojů, zvláště na housle, výborný zpěvák-barytonista, významný člen Cecilské jednoty, ředitel kůru (1874–91). V závěru svého života oslepnul.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Zábrodský, Josef: Paměti Cecilské hudební jednoty v Ústí nad Orlicí vydané na památku stoletého jejího trvání (Ústí nad Orlicí 1904, zvláště s. 161).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 24.2.2006