Český hudební slovník osob a institucí

Nix, Ludvík

Charakteristika: Varhaník a varhanář

Datum narození/zahájení aktivity: 25.4.1884
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 2.9.1949

Nix, Ludvík, varhaník a varhanář, narozen 25. 4. 1884, Nová Říše, zemřel 2. 9. 1949, tamtéž.

Vyučil se truhlá­řskému řemeslu a zároveň se seznámil se stavbou varhan. Navštěvoval desetiměsíční kurs na varhanické škole v Brně (u Leoše Janáčka, 1913/14). Potom varhaníkem v Nové Říši, kde také kapelníkem Spolku hudebníků. Učil hudbě a založil i řídil dětskou kapelu. Mimo to se věnoval varha­nářství (stříbrná medaile na výstavě v Tel­či 1922). Postavil varhany v Krasonicích na Da­čicku. Napsal na dvacet pět příležitostných skladeb pro kůr a hudby k sokolskému cvičení pro dechový orchestr.

Literatura:

ČSHS.

Petr Macek

Datum poslední změny: 21.2.2006