Český hudební slovník osob a institucí

Brunclík, Miloslav

Charakteristika: hudební pedagog, klavírista a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 7.6.1902

Brunclík, Miloslav, hudební pedagog, klavírista a skladatel, narozen 7. 6. 1902, Radčice (u Železného Brodu), datum a místo úmrtí neznámé.

 

Od roku 1919 do roku 1923 studoval v Jičíně na učitelském ústavu, kde se vzdělával u Bohumila Čeňka. Mezi lety 1934–36 studoval v Praze na Škole vysokých studií pedagogických, zde byl poté v letech 1943–45 žákem Jaroslava Řídkého. Působil jako pedagog a ředitel různých institucí v severních Čechách, od roku 1956 byl školním inspektorem v České Lípě. Je zakladatelem Brunclíkova pěveckého sboru v Benátkách nad Jizerou, v letech 1946–48 řídil Pěvecké sdružení severočeského učitelstva v Mostě. Byl klavíristou Českolipského klavírního tria a členem několika komorních souborů. Psal jen drobné skladby, většinou zůstaly neznámé. Napsal pár krátkých skladeb pro klavír, pro violoncello Quasi sonatinu (1944), pro housle suitu Mezi dětmi (1944), dále pro dechové kvinteto skladbu Na jaře (1944), kantátu Vodník (1938), mimo jiné psal také písně a jednu zpěvohru Žena nejsou housle. Upravil národní hymnu pro mužský sbor, kterou uvedl v roce 1945 v Benátkách nad Jizerou.


Literatura:

ČSHS.

 

Karolína Dobřická


Datum poslední změny: 12.3.2017