Český hudební slovník osob a institucí

Zehnal, Alois

Charakteristika: Kapelník

Datum narození/zahájení aktivity: 21.6.1871
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 21.1.1942

Zehnal, Alois, lidový kapelník, narozen 21. 6. 1871, Kojetín, zemřel 21. 1. 1942, tamtéž.
 
Pocházel z hudebnické rodiny. V Kojetíně provozoval od orku 1907 hudební školu a vedl krojovanou Hanáckou hudbu, která zajížděla do českých a moravských venkovských měst, ale ale také do Prahy a Vídně.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Fric, Ota: Hudba na Kroměřížsku a Zdounecku (Kroměříž 1941, s. 223).
Věstník pěvecký a hudební 46, 1942, 25.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 31.1.2006