Český hudební slovník osob a institucí

Teklý, Jaroslav

Charakteristika: Skladatel, hudební kritik, organizátor, vědecký pracovník a publicista

Datum narození/zahájení aktivity: 24.8.1910
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 30.1.1942

Teklý, Jaroslav, skladatel, hudební kritik, organizátor, vědecký pracovník a publicista, narozen 24. 8. 1910, Mladá Boleslav, zemřel 30. 1. 1942, Mautthausen.

 

Studoval na gymnáziu v Mladé Boleslavi. Po přestěhování rodiny do Prahy dokončil gymnázium tamtéž v roce 1929, následujícího roku složil doplňující zkoušku z latiny. Po maturitě navštěvoval Univerzitu Karlovu, kde poslouchal Hudební vědu, estetiku a filozofii. Současně začal studovat na konzervatoři, kde byl v letech 1929–32 ve skladbě žákem Jaroslava Křičky. Toto studium však nedokončil, věnoval se spíše práci teoretické. Univerzitu zakončil roku 1936, kdy byl promován na doktora filosofie. Zkoušku skládal u Zdeňka Nejedlého a Josefa Huttera s disertační prací na téma Stránková zaměření v hudebním vnímání. Ještě téhož roku nastoupil dvouletou vojenskou službu. Po návratu z vojny složil státní zkoušku ze sborového zpěvu a nastoupil jako učitel zpěvu na střední škole. Jako politický aktivista, spolupracoval s dělnickým hnutím, měl však v zaměstnání problémy. Nastoupil proto na Ústav lidské práce, kde připravoval studii o experimentální psychologii výzkumu hudebního nadání. Již od dob studií přispíval do novin a časopisů, např. do BLOKu (později Nástin), časopisu skupiny Jednoty nemajetných a pokrokových studentů. Postupně zakotvil hlavně v Rudém právu. Byl organizátorem a vědeckým pracovníkem, jeden z prvních skladatelů masových písní a pochodů, např. Námořnická (poprvé publikováno ve zpěvníčku Proletářské písně k 1. 5. 1936), Hornická, My od Kriváně, Pochod svobody, Naše písnička, Dětský song. Kromě písní byl autorem také scénické hudby ke hře Jeden (1934), Kdo to vyhraje (1935), k pásmu Královničky (1935), melodramatům Děti (1934) a Smrt pionýrky (1934). Roku 1939 se účastnil soutěže na nové vlastenecké písně. Spolupracoval na Besedách Rozsévačky, se Svazem dělnických divadelních ochotníků československých atd. Jeho kritiky a články vycházely v periodikách Právo lidu, Haló noviny, Rudé právo, studentském časopise Blok a Nástup atd.Roku 1940 byl zatčen gestapem a deportován do koncentračního táboru Mautthausen, kde roku 1942 zemřel.


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

II. Ostatní

Jiránek, Jaroslav: Jaroslav Teklý (in: Sborník vzpomínek, hudebních kritik a písní, Praha 1958).

Jitka Bařinková


Datum poslední změny: 25.1.2012