Český hudební slovník osob a institucí

Souček, Stanislav

Charakteristika: Literární historik, národopisec a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 7.5.1870
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 30.12.1935

Souček, Stanislav, literární historik, národopisec a pedagog, narozen 7. 5. 1870, Náchod, zemřel 30. 12. 1935, Brno.

 

Po gymnaziálních studiích v Rychnově nad Kněžnou studoval češtinu a klasickou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Krátce studoval ve Vídni, kde roku 1894 složil státní zkoušku z latiny a řečtiny.

Vyučoval na gymnáziu v Hronově, Olomouci a v Hradci Králové. Od roku 1911 pedagogicky působil v Brně. V roce 1920 byl jmenován řádným profesorem českého jazyka a literatury na brněnské Masarykově univerzitě, 1930–31 byl rektorem tamtéž.

Zabýval se českou reformační literaturou, zasáhl též do baroka, cenné práce věnoval moravskému probuzení. Zabýval se studiem slovanské lidové písně. Byl po Leoši Janáčkovi předsedou Moravskoslezského pracovního výboru Ústavu pro lidovou píseň (1929–35).


Dílo:

Dílo literární (výběr)

Němec Jaschke, sběratel národní písně na Moravě 1818 (Český lid XIX, 1910, s. 26–32);

Jak použito sbírky lidových písní a tanců moravských a slezských, pořízené r. 1819 (Národopisný věstník českoslovanský V, 1910, s. 1–23);

Recense I. dílu velké monografie Zd. Nejedlého o B. Smetanovi (Hudební rozhledy II, 1925/26, 131–134).

Literatura:

ČSHS.

OSN.

 

Simona Sedláčková


Datum poslední změny: 4.5.2012