Český hudební slovník osob a institucí

Glancová, Eva

(Krupičková)
Charakteristika: Klavíristka

Datum narození/zahájení aktivity: 21.4.1926

Glancová, Eva (prov. Krupičková), klavíristka, narozena 21. 4. 1926, Mnichovo Hradiště.

                         

Hudbě se plně se začala věnovat od roku 1941, kdy byla přijata na pražskou konzervatoř. Tam byla zařazena do třídy klavíristy a pedagoga Františka Maxiána. V posledním válečném roce byla totálně nasazena, ve studiu na pražské konzervatoři pokračovala po skončení druhé světové války. Po absolvování konzervatoře v roce 1947 studovala znovu u profesora Františka Maxiána, tentokrát již na pražské AMU. Během vysokoškolského studia dosáhla významného úspěchu obsazením třetího místa v kategorii klavír na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro v roce 1948. Poslední dva roky studia na fakultě byla již stipendistkou tehdejší Hudební a artistické ústředny a po absolvování AMU v roce 1951 začala vystupovat jako sólistka. Mnohokrát natáčela pro Československý rozhlas, gramofonová vydavatelství i pro zahraniční rozhlasové stanice. Od roku 1954 působila jako asistentka a korepetitorka na pražské AMU, v roce 1983 se na její hudební fakultě stala vedoucí pedagožkou Kabinetu klavírní spolupráce. Jako klavíristka doprovázela hlavně v oborech housle, viola, violoncello, flétna a hoboj. Svoji klavírní specializaci rozšířila o hru na cembalo a to jak na koncertech, tak při rozhlasovém vysílání. Dlouholetou pedagogickou činnost na AMU ukončila v roce 2004.

Všestrannost Evy Glancové se projevila v její bohaté koncertní činnosti, v níž významné místo zaujímala komorní hra. Z jejího sólového repertoáru je možno vybrat například Bachův Italský koncert, Chromatickou fantasii a fugu, Partitu c moll a Dobře temperovaný klavír, Beethovenovy sonáty (E dur op. 14, cis moll op. 27, d moll op. 31, C dur op. 53), Chopinovu sonátu h moll, preludia, balady, polonézy, valčíky, etudy, Smetanovy České tance a polky, Prokofjevovy Klavírní sonáty č. 2 a 3 a Ravelovu sonatinu Le Tombeau de Couperin. Z komorních ansámblových skladeb můžeme jmenovat například Beethovenovo Klavírní trio B dur, Mendelssohna-Bartholdyho Klavírní trio op. 49, Dvořákovy Dumky a Klavírní trio B dur, Sukovo Klavírní trio op. 2 a od Vítězslavy Kaprálové Dubnová preludia.

Spolupracovala také s Československým hudebním kvartetem a byla uměleckou vedoucí Klavírního tria Vítězslavy Kaprálové, u jehož zrodu v roce 1974 stála. Během koncertní i pedagogické práce vždy propagovala hudbu českých autorů.


Literatura:

ČSHS.
Čeští koncertní umělci-instrumentalisté (Praha 1983).

Hana Musilová


Datum poslední změny: 9.3.2010