Český hudební slovník osob a institucí

Ševčík, František Bedřich

Charakteristika: Český matematik a akustik

Datum narození/zahájení aktivity: 13.10.1824
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 22.1.1896

Ševčík, František Bedřich, český matematik a akustik, narozen 13. 10. 1824, Jedovnice, zemřel 22. 1. 1896, Vídeň.

 

Po dokončení reálného gymnázia v Brně odešel do Vídně, kde studoval polytechnický ústav a současně operní zpěv na konzervatoři. Hru na housle studoval u Jakuba Paděry. V letech 1871–91 byl docentem matematické akustiky na vídeňské polytechnice. Zabýval se teorií tónových soustav, o níž chystal pojednání do Časopisu českých matematiků (rkp. odevzdán Jednotě českých matematiků v Praze). O teorii tónových soustav přednášel do roku 1891. Je autorem textu Zpěv slovanský a pěstování společenského života ve Vídni od 1841 do 1862 (Věstník 1887; Bačkovského české listy II–1889).


Literatura:

I. Lexika

OSN.

ČSHS.

 

II. Ostatní

Horňanský, Jan Křtitel: Profesor František Bedřich Ševčík. Životopisný nástin (Brno 1898).

Urbánek, František Augustin: František Bedřich Ševčík (Praha 1891).

 

Jitka Bařinková


Datum poslední změny: 31.1.2012