Český hudební slovník osob a institucí

Benedikti-Nudožerský, Vavřinec

(psán též Vavřinec Benedikt z Nudožer; Vavrinec z Nedožier)
Charakteristika: překladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 10.8.1555
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 4.6.1615

Benedikti-Nudožerský, Vavřinec (psán též Vavřinec Benedikt z Nudožer; Vavrinec z Nedožier), překladatel, narozen 10. 8. 1555, Nudožery (Nedožery-Brezany), zemřel 4. 6. 1615, Praha.

 

Studoval v Prievidzi a Jihlavě, od roku 1587 filozofii a teologii na univerzitě v Praze. V roce 1579 se stal bakalářem, roku 1600 Mistrem svobodných umění. Působil jako školní správce v Uherském Brodě (od roku 1594), správce školy v Žatci (od roku 1599), rektor v Havlíčkově Brodě (1602–03) a od roku 1604 až do své smrti byl činný jako profesor matematiky, fyziky a klasické filologie na pražské univerzitě. V roce 1611 se stal prorektorem, 1612 děkanem artistické fakulty. Byl jedním z nejpokrokovějších členů univerzity. Z jeho překladů žalmů, mistrovského díla po jazykové i formální stránce, se zachovala jen tištěná část (10 žalmů): Žalmové někteří v písně české na způsob veršů latinských uvedení a vydaní (Praha 1606, čtyřhlas). Jeho zásluhou bylo zejména vytvoření první systematické gramatiky českého jazyka, vyhovující dobovým požadavkům (latinská kniha Grammaticae Bohemicae, ad leges naturalis methodi conformatae, et notis numerisque illustratae ac distinctae,libri duo, 1603). Vypracoval také první systém české časoměrné poezie, je autorem spisů Penitioris scholae structura (Struktura nižší školy, 1607), Elementa arithmeticae (Základy aritmetiky) a příležitostné poezie.


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Oto Kollárik: Zástoj Vavrinca Benedikta Nedožerského v epoche nášho humanizmu (in: Humanizmus a renesancia na Slovensku v 15.–16. storočí, Bratislava 1967, s. 270–287).

www.phil.muni.cz/linguistica/art/vecerka/vec-medailonky2.pdf.

 

Monika Machalová


Datum poslední změny: 6.9.2015