Český hudební slovník osob a institucí

Tučková, Ludmila

Charakteristika: Klavíristka

Datum narození/zahájení aktivity: 21.5.1882
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 25.2.1960

Tučková, Ludmila, klavíristka, narozena 21. 5. 1882, Brno, zemřela 25. 2. 1960, tamtéž.
 
Studovala na měšťanské škole v Brně, v letech 1897–1900 byla žačkou Janáč­kovy varhanické školy, pak asistentkou hry na tomto ústavě (1900/01). V roce 1900 vykonala státní zkoušku z klavíru v Praze. V letech 1902–08 absolvovala pak na pražské konzervatoři klavír ve třídě Josefa Jiránka, také zde studovala hru na harfu u Hanuše Trneč­ka. Profesorka klavírní hry na hudebním učilišti v Chersonu (1907–14), v Brně na varhanické škole (1916–19, s přerušením) a dvacet let na brněnské konzervatoři (1919–39). Od mládí se činná v Brně koncertně, zejména v pod­nicích varhanické školy a Klubu přátel umění (27. 1. 1906 první provedení Janáč­kova 1. X. 1905, zachránila tuto skladbu svým opisem), později byla doprovázečkou Vachova sboru moravských učitelek. V pe­dagogické činnosti pokračovala i po odchodu do důchodu.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Kundera, Ludvík: Janáčkova varhanická škola (Olomouc 1948).
Kundera, Ludvík: Janáček a Klub přá­tel umění v Brně (Olomouc 1948).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 1.2.2006