Český hudební slovník osob a institucí

Popelka, František

(Iša)
Charakteristika: Muzikolog, editor, redaktor, publicista a organizátor

Datum narození/zahájení aktivity: 19.2.1933
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 16.4.2020

 

Popelka, František (Iša), muzikolog, editor, redaktor, publicista a organizátor, narozen 19. 2. 1933, Polička, zemřel 16. 4. 2020, Polička.

Hudební vědu studoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně u Jana Racka a Bohumíra Štědroně (1952–57, diplomní práce Česká léta Bohuslava Martinů, PhDr.). Po ukončení studia pracoval v Ústředním domě armády v Praze. Od počátku šedesátých let až do odchodu do důchodu byl redaktorem knižní edice Státního hudebního vydavatelství, resp. Supraphonu v Praze. Ve vlastní muzikologické práci se zabýval především dílem Bohuslava Martinů. Zpracoval bibliografii pro knihu Jana Racka Česká hudba, vydanou ve SNKLHU v roce 1958. Recenze a referáty psal od roku 1964 především pro odborný měsíčník Hudební rozhledy. Jako editor záslužně připravil k vydání řadu knižních titulů odborné literatury. Po odchodu do důchodu organizoval v Poličce každoroční festival z díla Bohuslava Martinů.


Dílo:

 

Knihy
Česká léta Bohuslava Martinů (Brno 1957);
Martinů a Polička. Pásmo textů, fotografií a výtvarných děl sestavil Iša Popelka. (Panton, Praha 1990);
Soupis autografů, manuskriptů, faksimile a přidružených tisků skladeb Bohuslava Martinů ve fondech Památníku Bohuslava Martinů (Polička 1997).

Ediční práce
Racek, Jan: Česká hudba od nejstarších dob do počátku 19. století. Soupis pramenů a literatury Jan Racek a Iša Popelka. (SNKLHU, Praha 1958);
Martinů, Charlotte: Můj život s Bohuslavem Martinů. Předmluvu a poznámky napsal Iša Popelka. (Supraphon, Praha 1973);
Martinů, Bohuslav: Nový špalíček, cyklus písní na texty moravské lidové poezie. Podle pramenů připravil Iša Popelka. (2. vydání, Supraphon, Praha 1983);
Martinů, Bohuslav: Dopisy domů. Z korespondence do Poličky. Edici připravil a předmluvu napsal Iša Popelka. (Mladá fronta, Praha 1996).

Články, stati, studie
(výběr)
Poličská léta Bohuslava Martinů. In. Sborník Bohuslava Martinů (Brno 1957);
Mudrosloví primáše Jožky Kubíka čili knížka k čtení, zpívání, poslouchání, obveselení, pobavení, rozjímání (Gramorevue 20, 1984, č. 12, s. 8).

Literatura:

 

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Zapletal, Petar: Polička svému Martinů (Hudební rozhledy 51, 1998, č. 7, s. 22).

Petar Zapletal

 


Datum poslední změny: 20.10.2020