Český hudební slovník osob a institucí

Grasse, Zdeněk

Charakteristika: Pedagog a violoncellista

Datum narození/zahájení aktivity: 21.9.1928
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 1.10.2009

Grasse, Zdeněk, pedagog a violoncellista, narozen 21. 9. 1928, zemřel 1. 10. 2009 v Olomouci.
 
Absolvoval slovanské gymnázium v Olomouci (1947), na pražské konzervatoři vystudoval violoncello u Karla Pravoslava Sádla (1953). Současně studoval hudební vědu a estetiku na Masarykově univerzitě v Brně u Jana Racka a Bohumíra Štědroně (PhDr. 1953). Byl inspektorem kultury na Městském národním výboru v Olomouci (1955–59), poté působil na konzervatoři v Kroměříži jako pedagog violoncella a dějin hudby, zástupce ředitele a ředitel (1959–67). Pedagogicky byl činný na olomoucké Lidové konzervatoři (1967–74) a Univerzitě Palackého jako odborný asistent na katedře hudební vědy a výchovy (1974–93). Zabýval se problematikou poslechu hudby u mládeže, v letech 1968–93 realizoval ročně téměř šedesát výchovných koncertů s vlastním průvodním slovem.
Jako koncertní umělec vystupoval v několika komorních sdruženích: Olomoucké kvarteto (1955–59, 1967–74), Kvarteto kroměřížské konzervatoře (1959–67), Olomoucké klavírní trio – komorní sdružení Univerzity Palackého (1974­–93).
V roce 1994 byl členem skupiny umělců, která iniciovala v Olomouci Podzimní festival duchovní hudby. Vedle pedagogických prací zpracovává od roku 1978 programové texty ke koncertům Moravské filharmonie.


Dílo:

Dílo literární

Pedagogické práce
Dějiny světové hudby, skripta pro posluchače konzervatoře (1962);
Dějiny hudby, skripta pro posluchače Lidové konzervatoře v Olomouci (1972);
Hudební formy, skripta pro posluchače Lidové konzervatoře v Olomouci (1972);
Nauka o kontrapunktu, skripta pro posluchače Lidové konzervatoře v Olomouci (1972).
 
Ostatní
10 let konzervatoře v Kroměříži (Konzervatoř Kroměříž, 1958);
K historii koncertů pro mládež v českých zemích (Acta universitatis Palackianae Olomucensis, fac. paed., Hudební věda a výchova 4, SPN Praha 1987).

Literatura:

ČSHS.
 
Jana Spáčilová


Datum poslední změny: 18.4.2016