Český hudební slovník osob a institucí

Dolejš, František

Charakteristika: Fagotista a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 17.6.1845
Datum úmrtí/ukončení aktivity: po roce

Dolejš, František, fagotista a pe­dagog, narozen 17. 6. 1845, Podhalí, zemřel po 1938 v Tyrolích (?).
 
Studoval na pražské konzervatoři fagot (1867–73) a harfu (1871–73), po dlou­holetém působení na Buwově ústavě ve Štyr­ském Hradci byl jmenován profesorem fagotu na pražské konzervatoři (1894–1925), kde odchoval celou řadu žáků. Vedle fagotu učil i klavír jako hlavní předmět a byl v tomto oboru jedním z prvých přivrženců novější Deppeovy fyziologické metody. Převzal také po Filipu Bláhovi vyučování hře na tympány (1906).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Branberger, Jan: Konservatoř hudby v Praze (Praha 1911).
Výroční zpráva praž­ské konservatoře 1924/25 (Praha 1925, s. 25–26).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 31.1.2006