Český hudební slovník osob a institucí

Fiedler, Rudolf

(Rolf Fremont)
Charakteristika: Spisovatel a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 10.11.1879
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 13.5.1962

Fiedler, Rudolf (pseud. Rolf Fremont), spisovatel a skladatel, narozen 10. 11. 1879, Mladá Boleslav, zemřel 13. 5. 1962, Praha.
 
Maturoval v Kolíně (1899), studoval práva Karlově univerzitě (1902). Vedle své literární čin­nosti aktivně pěstoval skladbu a hru na řadu ná­strojů. Z jeho více než sta skladeb z let 1914–25 byla část vydána v Praze u různých nakladatelů. Jsou to většinou houslové skladby s klavírem (op. 41 až 90, Eklogy, sonatiny, taneční a náladové skladby, romance a jiné) určené k zábavě.

Literatura:

ČSHS.
PHSN.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 14.2.2006