Český hudební slovník osob a institucí

Řehák, Hynek

Charakteristika: Kantor

Datum narození/zahájení aktivity: 28.4.1824
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 28.3.1875

Řehák, Hynek, kantor, narozen 28. 4. 1824, Náchod, zemřel 28. 3. 1875, Beroun.
 
Absolvoval učitelský kurs pro školy triviální v Hradci Králové. Učitel v Trutnově, vzdělával se v Praze na varhanické škole (1845) a učitelském ústavě (1850–52), pak učitel v Berouně (1869–75), kde sbormistrem zpěváckého spolku Slavoš. Autor drobných skladeb.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Kryšpín, Vojtěch: Sto let práce učitelstva českoslovanského (Praha 1885, s. 222).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 23.2.2006