Český hudební slovník osob a institucí

Dreyschock, Raimund

(Dreyšok)
Charakteristika: Houslista, hudební pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 30.8.1824
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 6.2.1869

Dreyschock, Raimund, houslista, hudební pedagog a skladatel, narozen 30. 8. 1824, Žáky (okres Kutná Hora), zemřel 6. 2. 1869, Lipsko.

 

Otec Josef Paul Dreyschock působil jako vrchní úředník u hraběte Auersperga v Žákách (u Čáslavi), matka Alžběta roz. Hönelová byla dcerou zahradnického inspektora. Starší bratr Alexander Dreyschock (1818–69) byl jedním z nejvýznamnějších klavíristů 19. století a také skladatelem, sestra Vilemína se později provdala za strýce Zdeňka Fibicha.

Hudební vzdělání Dreyschock získal na pražské konzervatoři, kde studoval hru na housle u Friedricha Wilhelma Pixise a patřil mezi jeho nejvýznamnější žáky. Po absolutoriu intenzivně koncertoval doma i po Evropě, často vystupoval také se svým bratrem Alexandrem. Od roku 1850 působil jako koncertní mistr (spolu s Ferdinandem Davidem) v orchestru lipského Gewandhausu. Byl ženatý s pěvkyní Elisabeth Dreyschock roz. Hoze, s níž měl syna Felixe Dreyschocka, který se stal klavíristou a hudebním pedagogem. Raimund Dreyschock kromě své koncertní činnosti působil především jako vyhledávaný pedagog houslové hry. Jeho pedagogické působení je spjato zvláště s konzervatoří v Lipsku, kde vychoval řadu výborných hráčů. V menší míře se projevoval také skladatelsky, zvl. jako autor komorních skladeb pro housle a klavír.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Budiš, Ratibor: Slavní čeští houslisté (Praha 1966).
Žídek, František: Čeští houslisté tří století (Praha 1982).
Hradecká, Dita: Alexander Dreyschock. Zapomenutý virtuos (Harmonie, 2007, č. 3, s. 14–17).

Libor Svoboda


Datum poslední změny: 17.1.2010