Český hudební slovník osob a institucí

Bouček, Bohumil

Charakteristika: Violista

Datum narození/zahájení aktivity: 2.11.1876

Bouček, Bohumil, violista, narozen 2. 11. 1876, Plotiště nad Labem (Hradec Králové).
 
Violista divadelního orchestru v Plzni v letech 1907–1915, odkud se odebral do Záhřebu, kde byl patrně členem orchestru. V Praze vydal klavírní trio Vzpomínky, písně V ráji lásky a klavírní skladby. Kolem roku 1933 žil snad v Moravské Ostravě-Muglinově.

Literatura:

ČSHS.
PHSN.

 
Petr Macek

Datum poslední změny: 27.1.2006