Český hudební slovník osob a institucí

Hartl, František

Charakteristika: Hudební pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 3.7.1862
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 23.1.1944

Hartl, František, hudební pedagog a skladatel, narozen 3. 7. 1862, Stará Paka, zemřel 23. 1. 1944, tamtéž.
 
Pocházel z učitelského rodu, jeho bra­trancem byl skladatel Jindřich Hartl. Maturoval na učitelském ústavě v Ji­číně (1881). Působil jako učitel na několika místech, na­konec byl ředitelem měšťanské školy v Nové Pace a ředitelem kůru československé církve. Stálý spolupracovník České hudby, kam přispíval od roku 1895. Zde vyšly jeho písně (Česká hudba 1, 1895, 4, 1898, 6, 1900), mužské sbory (tamtéž 14, 1908, 15, 1909, 17, 1911, 20, 1913/15), mše, re­kviem a chrámové skladby (23, 1917, 26, ­1922, 27, 1923, 29, 1926/27) i nástrojové skladby (17, 1911, 18, 1912). Mimo to vydal skladby u Josefa Richarda Vilímka (pro dvoje housle), Rudolfa Storcha v Karlíně (kouslové duety), Antonína Ptáčka v Kutné Hoře, Aloise Holuba v Lysé nad Labem (Zpěvník pro žáky měšťanských škol). Transkripce písní U panského dvora a Teče voda proti vodě pro smyčcový orchestr. Z jeho žáků vynikl Beda Křídlo a Růžena Dey­lová-Šlajsová.

Literatura:

PHSN.
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 16.2.2006