Český hudební slovník osob a institucí

Branald, Richard

Charakteristika: Opertní režisér a herec

Datum narození/zahájení aktivity: 3.4.1876
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 1.4.1950

Branald, Richard, operetní režisér a herec, narozen 3. 4. 1876, Praha, zemřel 1. 4. 1950, tamtéž.
 
Nedokončil studia učitelského ústavu, vyučil se typografem, ale brzy se začal věnovat divadlu, zprvu ochotnicky, pak profesionálně (od 1901). Působil v činohře v Plzni (1902–04), u Národního divadla v Brně (1904–08), přechodně v Záhřebě a jinde. Od roku 1910 působil jako operetní režisér ve smíchovské Aréně, v Lidovém divadle na Žižkově a zejména ve Vinohradském divadle. Také psal a upravoval operetní libreta a lidové hry se zpěvy.

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek

Datum poslední změny: 27.1.2006