Český hudební slovník osob a institucí

Hezká, Božena

(Rožďálová)
Charakteristika: Pěvkyně, klavíristka a sbormistryně

Datum narození/zahájení aktivity: 17.12.1898
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 2.11.1988

Hezká, Božena, pěvkyně, klavíristka a sbormistryně, narozena 17. 12. 1898, Třeboň, zemřela 2. 11. 1988, Domažlice.

Středoškolská studia absolvovala v Českých Budějovicích. Roku 1915 maturovala na dívčím lyceu a o tři roky později na pedagogické hudební škole. Ve hře na klavír pokračovala v Praze u Adolfa Mikeše, státní zkoušku složila v roce 1917. Ve zpěvu byla žákyní Gustava (Arnina) Svojsíka, Ely Noëmi-Koppové, Josefa Branžovského a Marie Gärtnerové. Státní zkoušku ze sólového zpěvu vykonala roku 1933. Věnovala se tvorbě Jindřicha Jindřicha, provedla s ním na 250 koncertních vystoupení jako klavíristka a pěvkyně. Jeho písně také zpívala v pražském a plzeňském rozhlase. Jindřich jí připsal tři řady chodských tanců a byl to on, kdo ji v roce 1937 uvedl do funkce sbormistra. Nejprve řídila ženský sbor pěveckého a hudebního spolku Čerchovan (Domažlice, založen 1901), od roku 1939 byla sbormistryní ženského, mužského i smíšeného sboru Čerchovan, kde setrvala až do svých osmdesáti let. Její zásluhou měl sbor na repertoáru téměř celé dílo Jindřicha Jindřicha. Čerchovan koncertoval nejen v Domažlicích a okolí, ale účastnil se pěveckých sjezdů, festivalů a slavností, kde vystupoval se skladbami zakladatelů české sborové literatury a prezentoval novinky západočeských skladatelů.


Literatura:

ČSHS.
Stárek, Zdeněk: Slovník českých sbormistrů. Část Ι, A–L (Praha 1982).

Nikola Illeová


Datum poslední změny: 2.10.2010