Český hudební slovník osob a institucí

Bílek, Božetěch

Datum narození/zahájení aktivity: 22.2.1914
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 20.9.2006

Bílek, Božetěch, hudební pedagog, narozen 22. 2. 1914, Metylovice (okres Frýdek-Místek), zemřel 20. 9. 2006 tamtéž.

 

V roce 1933 maturoval na učitelském ústavě ve Slezské Ostravě (učitelé Edward Rund, Rudolf Wünsch, Jan Šoupal). První sbormistrovské zkušenosti získal v letech 1935–36 u smíšeného sboru v Ropici u Těšína. V místech, kde působil jako učitel, vedl sbory: v Ivanovicích na Hané – smíšený a dětský sbor (1940–43), v Bučovicích – ženský sbor Hvězda (1943–44), v Místku – dívčí sbor odborné školy pro ženská povolání (1947–49), ve Frýdlantu nad Ostravicí – Bezručův dětský sbor a mládežnický sbor na odborném učilišti Ostroje (1952–53). Vykonal státní zkoušku ze sborového zpěvu (1951). V letech 1954–60 a 1966–75 působil jako učitel Vyšší hudební pedagogické školy a konzervatoře v Ostravě. V té době také vykonával funkci krajského metodika pro hudební výchovu (1955–58 a 1966–78) a dálkově vystudoval Vysokou školu pedagogickou v Praze (obor hudební výchova absolvoval v roce 1957). V letech 1956–60 byl velmi úspěšným sbormistrem Dětského rozhlasového sboru Ostrava. Ke sbormistrovské činnosti se pak vrátil po odchodu do důchodu ve druhé polovině 70. let, kdy vedl smíšený sbor Janáček ve Frýdlantu nad Ostravicí.


Dílo:

Dílo literární

Knihy (skripta)

Metodické stati o hudební výchově. Ostrava 1953 (s Václavem Stuchlým);

Hudební výchova na školách osmiletých (Ostrava 1953/54).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

Zdeněk Stárek (ed.): Slovník českých sbormistrů 1 (Praha 1982).

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum 5 (Ostrava 2020, s. 31).

 

II. Ostatní

Stolařík, Ivo – Štědroň, Bohumír: K dějinám hudby v Ostravském kraji (in: Slezský sborník 53, 1955, č. 2, s. 195–229).

Hradil, František Míťa: Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka (Ostrava 1981).

Gregor, Vladimír – Steinmetz, Karel (eds.): Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (Ostrava 1984).

Gregor, Vladimír: Hudební místopis Severomoravského kraje (Ostrava 1987).

Mazurek, Jan – Steinmetz, Karel a kolektiv: Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti (Ostrava 2010).

Steinmetz, Karel – Mazurek, Jan – Kusák, Jiří – Olšarová, Pavla: Ostrava hudební. Vývoj hudební kultury jednoho města v posledních 160 letech (Ostrava 2014).

 

Petr Kostrhun – Karel Steinmetz

 


Datum poslední změny: 21.12.2020