Český hudební slovník osob a institucí

Jandík, Stanislav

(Lavír, Jiří)
Charakteristika: Novinář, spisovatel, grafik

Datum narození/zahájení aktivity: 14.5.1902
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 1.8.1970

Jandík, Stanislav (Lavír, Jiří), novinář, spisovatel, grafik, narozen 14. 5. 1902, Praha, zemřel 1. 8. 1970, tamtéž.

Studoval v rodišti reálku, grafiku na Uměleckoprůmyslové škole (1920), hudbu soukromě (housle u Vojtěcha Geblera, též klavír). Pracoval jako tiskárenský grafik a redakční kreslíř (časopisy Ruch, Nový lid a jiné), dlouhodobě jako redaktor Baťových závodů ve Zlíně (psal o Baťovi články a fejetony v časopisech Zlín a v Českém slově; též v knize Železní tovariši, atd.). Byl redaktorem (pod pseudonymem Jiří Lavír) měsíčníku spolku Krematorium (3, 1949 a 4, 1950), kde otiskl i několik článků o hudbě, mimo jiné Karel Burian, slavený a slavný umělec (1950, č. 1, s. 8). O Emě Destinnové (Světovou umělkyní proti své vůli) a o Karlovi Burianovi psal též v časopisu Československý svět 21. 1. 1950. Publikoval řadu knih (mimo jiné o T. G. Masarykovi), Janu Kubelíkovi je věnována kniha Čaroděj houslí (Praha 1949; přepracovaná podoba zůstala v rukopise).

Literatura:

ČSHS.

Archiválie:

Pozůstalost je uložena v Památníku národního písemnictví v Praze.

Ivan Poledňák - Simona SedláčkováDatum poslední změny: 4.5.2011