Český hudební slovník osob a institucí

Berger, Herbert

(Stitzenberger)
Charakteristika: Houslista a učitel hudby

Datum narození/zahájení aktivity: 12.5.1890
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 6.6.1963

Berger, Herbert (vl. jm. Stitzenberger), houslista, narozen 12. 5. 1890, Praha, zemřel 6. 6. 1963, tamtéž.
 
Vystudoval v rodišti reálné gymnázium (1902–05) a poté pražskou konzervatoř (1906–12, housle u Štěpána Suchého, po první světové válce pokračoval na mistrovské škole u Františka Ondříčka a po jeho smrti u Otakara Ševčíka ­1919–22). Člen České filharmonie (1922/23), dlouholetý sekundista Pražského kvarteta (1923–55), s nímž se účastnil řady zahraničních zá­jezdů a nahrál řadu skladeb na gramofonové des­ky. Sólisticky vystupoval v pražském roz­hlase (1933–44). Učil hře na housle na hudební škole v Praze-Košířích (od 1949).


Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
PHSN.


II.Ostatní
Sborník na paměť 125 let konservatoře hudby v Praze. (Praha 1936).
Hudební rozhledy 16, 1963, s. 551.
 
Petr Macek


Datum poslední změny: 27.1.2006