Český hudební slovník osob a institucí

Vlček, Jaroslav

Charakteristika: Literární historik a kritik

Datum narození/zahájení aktivity: 22.1.1860
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 21.1.1930

Vlček, Jaroslav, literární historik a kritik, narozen 22. 1. 1860, Bánská Bystrice (Slovensko), zemřel 21. 1. 1930, Praha.

 

Nejprve studoval českou školu v Praze, ale po smrti otce se matka s dětmi odstěhovala zpět do Bánské Bystrice, kde Jaroslav Vlček vystudoval maďarské gymnázium. V letech 1878–82 potom studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, byl žákem M. Hattaly a Jana Gebauera. Od roku 1901 byl středoškolským profesorem nejprve v Brně a později v Praze. V letech 1898–1901 byl docentem, 1901–08 mimořádným profesorem, od roku 1908 potom řádným profesorem dějin české literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Byl členem České akademie věd a umění a Královské české společnosti nauk. Za první světové války se účastnil domácího protirakouského odboje. V letech 1919–30 byl správcem Matice slovenské, 1919–23 přednostou odboru slovenského školství Ministerstva školství a národní osvěty. Již od studentských let byl propagátorem všestranné spolupráce Čechů a Slováků. Začínal jako literární kritik, od osmdesátých let sledoval českou i slovenskou tvorbu, už během pražských studií publikoval texty, v nichž glosoval pražský hudební život v beletristickém časopise Orol uveřejňoval „Listy z Čiech“. Recenzoval edici Slovenské spevy, psal studie o díle Štúra, Šafaříka, Kollára a dalších. V rozmezí let 1893 až 1920 zevrubně zpracoval dějiny české literatury, které byly několikrát vydány v různých pražských nakladatelstvích. Kompletní soupis Vlčkových prací do roku 1920 byl uveřejněn ve sborníku k autorovým šedesátinám.


Dílo:

Dílo literární

 

Knihy

Dejiny literatúry slovenskej (Turč. Sv. Martin 1889, 1890);

Dějiny české literatury (Praha 1893–1920, 1931, 1940, 1951, 1960);

Pavel Josef Šafařík (Bursík a Kohout, Praha 1896);

Několik kapitolek z dějin naší poesie (Praha 1898);

Několik kapitolek z dějin naší slovesnosti (Praha 1912);

Slovensko od reakce Bachovy do zrušení Matice Slovenské (Praha 1913).

 

Články a stati

K šedesátinám O. Hostinského (Lumír 35, 1907, s. 141);

Pôvodina Štúrovho spisu O národných povestiach a piesňach slovanských (Sborník Matice slovenské I, 1923, s. 58–63).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS (Zdenko Nováček).

Český biografický slovník XX. století, III. díl, s. 469470 (Paseka, Petr Meissner, 1999).

 

II. Ostatní

Hýsek, Miloslav – Jakubec, Jan: Z dějin české literatury: sborník statí, věnovaný Jaroslavu Vlčkovi k šedesátinám od jeho spolupracovníků a žáků (Jan Laichter, Praha 1920).

 

Kateřina Hnátová


Datum poslední změny: 7.1.2012