Český hudební slovník osob a institucí

Hůla, Zdeněk

(Zdenko Bayer)
Charakteristika: Skladatel, teoretik a středoškolský pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 12.5.1901
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1986

Hůla, Zdeněk (pseud. Zdenko Bayer), skladatel, teoretik a středoškolský pedagog, narozen 12. 5. 1901, Sv. Anton (Tyrolsko), zemřel 1986, Praha.

 

Na svých populárních skladbách používal pseudonym Zdenko Bayer. Po maturitě na reálce v Praze Vršovicích (1919) studoval soukromě u Vítězslava Nováka (1921–26), u něhož o několik let později absolvoval na mistrovské škole (1940), a Jaroslava Řídkého (1934–38). V klavírní hře se vzdělával u Karla Hoffmeistera, v dirigování u Františka Stupky, ve zpěvu u Bohuslava Krouského.

Po škole vedl několik pěveckých sborů, podnikal četné cesty do zahraničí (Německo, Itálie, Rumunsko, Bulharsko, Turecko atd.). V letech 1945–76 byl učitelem pražské konzervatoře.

Skladbě se věnoval nejdříve populárně (edice Continental), později napsal celou řadu děl klasických.


Dílo:

I. Dílo hudební (výběr)

 

Orchestrální

Budovat a bránit. Sletová scéna X. všesokolského sletu v Praze (1938);

Passacaglia a fuga pro orchestr (1940).

 

Komorní

Chvíle úzkosti. Sonáta pro klavír (1939, rev. 1982) (Praha, Panton 1988).

 

Populární a taneční hudba

Karavana. Charakteristický obraz (Praha–Leipzig, Edition Continental, 1930);

Kdybych směl říc’. Waltz (Praha–Leipzig, Edition Continental 1933; slova V. J. Šmejkal).

 

 

II. Dílo literární

 

Samostatně vydané publikace, kapitoly v knihách

Nauka o harmonii. Methodika (Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 11956);

Nauka o harmonii. Úlohy (Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 11956);

Základy hudební nauky, intonace, rytmu, taktovací techniky a pěvecké výchovy pro vedoucí pěveckých souborů (Praha, Orbis 11959; společně s Pravdomilou Ertlíkovou a Jarmilou Vrchotovou-Pátovou);

Brána hudby (Praha, Panton 11982);

Nauka o kontrapunktu (Praha, Supraphon 11985).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS (heslo Bohumíra Štědroně).

Burjanek, Josef – Zapletal, Petar a kolektiv: Svaz českých skladatelů a koncertních umělců (Praha, Supraphon 1975, s. 106–107).

MEH.

ČSS (heslo Blanky Červinkové).

 

II. Recenze (výběr)

Felix, Václav: Zdeněk Hůla, Nauka o kontrapunktu 1. Vokální polyfonie (Hudební rozhledy 13, 1960, č. 13, s. 696; rubrika Z hudebně pedagogické literatury).

Štěpánková, Jarmila: Zdeněk Hůla – Pravdomila Etlíková – Jarmila Vrchotová-Pátová, Základy hudební nauky, intonace, rytmu, taktovací techniky a pěvecké výchovy pro vedoucí pěveckých souborů (Hudební rozhledy 13, 1960, č. 13, s. 696; rubrika Z hudebně pedagogické literatury).

 

Jan Pirner


Datum poslední změny: 18.2.2012