Český hudební slovník osob a institucí

Gerstenkorn, Franz

Charakteristika: Hudební kritik

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1834
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 28.1.1910

Gerstenkorn, Franz, hudební kritik, narozen? 1834 (Praha), zemřel 28. 1. 1910 (tamtéž).

Pražský rodák Franz Gerstenkorn studoval nejprve na piaristickém gymnáziu, posléze na staroměstském Akademickém gymnáziu, kde byli jeho kolegy a přáteli Jan Neruda či František Ladislav Čelakovský. Velmi brzy začal inklinovat k hudbě, která se stala jeho celoživotní láskou. První učitelkou klavírní hry se stala jeho matka, sama žačka Karla Czerného. Dalším učitelem byl pianista Hofmann, pedagog Prokschova ústavu. V hudební teorii byl Gerstenkorn žákem Josefa Krejčího (pozdějšího ředitele konzervatoře) a také Josefa Leopolda Zvonaře, který ho zasvětil do analýzy Beethovenových symfonií. Sledoval pražský hudební život, v padesátých letech zejména operní představení, velkou událostí bylo např. první pražské provedení Tannhäusera v roce 1856. Gerstenkorn zareagoval na Hanslickovu kritiku vídeňského provedení Tannhäusera roku 1857 v lipském Neuen Zeitschrift für Musik. Tento protest proti Hanslickově kritice se stal Gerstenkornovým odvážným debutem na poli hudební kritiky. Později v osmdesátých letech potom do Neuen Zeitschrift für Musik pravidelně přispíval (publikování v tomto periodiku reflektoval Dalibor roku 1886, viz níže). Roku 1856 se Gerstenkorn seznámil s Heinrichem Porgesem (1837–1900), sbormistrem, hudebním kritikem a propagátorem díla Richarda Wagnera. Porgesův obdiv k Wagnerovi Gerstenkorna bezpochyby ovlivnil. Díky komentářům v časopise Dalibor víme, že Gerstenkorn velmi obdivoval Smetanovy symfonické básně, zato jeho vztah k tvorbě Antonína Dvořáka nebyl příliš vřelý.


Literatura:

I. Lexika

ČSHS (Gracian Černušák).

II. Ostatní

Procházka, Rudolph Freiherr: Das Romantische Musik-Prag (Žatec 1914).

drobné polemické zmínky (Dalibor 7, 1885, s. 384–385 a Dalibor 8, 1886, s. 247).

Kateřina Hnátová


Datum poslední změny: 17.12.2011