Český hudební slovník osob a institucí

Benda, Josef

Charakteristika: Houslista a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 7.5.1724
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 22.2.1804

Benda, Josef, houslista a skladatel, narozen 7. 5. 1724, Staré Benátky, zemřel 22. 2. 1804, Berlín.
 
Josef Benda pocházel z muzikantského rodu Bendů. Byl nejmladším synem Jana Jiřího a Doroty. V březnu roku 1742 odešel spolu s rodiči do Berlína za bratrem Františkem, který zdokonaloval jeho hru na housle, aby mohl nastoupit jako houslista do královské kapely. Po Františkově smrti v roce 1786 se stal Josef koncertním mistrem. V roce 1798 odešel na odpočinek. Z jeho tvorby se dochovalo málo. Věnoval se převážně houslovým a klavírním skladbám.


Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Helfert, Vladimír: Jiří Benda I. (Brno 1929).
Čeleda, Jaroslav (ed.): Vlastní životopis Františka Bendy (Praha 1939).
 
Marie Jandová


Datum poslední změny: 15.5.2008