Český hudební slovník osob a institucí

Novotný, Václav 1)

Charakteristika: Kantor

Datum narození/zahájení aktivity: 21.9.1828
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 12.7.1895

Novotný, Václav 1), kantor, narozen 21. 9. 1828, Stupčice u Tábora, zemřel 12. 7. 1895, České Budějovice.
 
Otec českého historika Václava Novotného. Studoval na učitelském kursu v Táboře, pak byl učitelem na několika místech, také v Brně na škole pro zanedbanou mládež a správce školy v Ivančicích (1862–73). Na­konec se stal ředitelem matiční školy v Českých Budějovi­cích. Vydal Písně pro školní mládež (Brno 1867, revidoval Pavel Křížkovský). Zde také Novotného píseň Krásný vzhled je na ten boží svět, která zlidověla. Četné mešní sbory, vložky, písně a sbory pro mládež. Má také písně v Kuldově sbírce Písně a básně pro školy národní (1856).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Česká hudba 32, 1928/29, 23.
Věstník pěvecký a hudební 32, ­1928, 125.
Kryšpín, Vojtěch: Sto let práce učitelstva českoslovanského (Praha 1885, s. 192).
Hudební rozhledy 5, 1952, č. 16, 16.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 21.2.2006