Český hudební slovník osob a institucí

Oliva, Josef

Charakteristika: Hornista


Oliva, Josef, hornista patrně českého pů­vodu, 2. pol. 18. století.
 
V letech 1751–55 byl starším pražského muzikantského cechu v Praze. Roku 1765 byl doporučen Dittersdorfem pro velkovaradinskou kapelu biskupa A. Patačiče, kde působil do roku 1769. Potom přední člen esterházyovské kapely (1769–90).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Volek, Tomislav: Čtyři stu­die k dějinám české hudby v 18. století. (Miscellanea musicologica 6, 1958, 76–77, 85, 88).
Poštolka, Milan: Joseph Haydn a naše hudba 18. století. (Praha 1961, s. 31–32).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 26.1.2006