Český hudební slovník osob a institucí

Dix, Aurius

(Aureus; Aureo; Audius)
Charakteristika: Loutnista a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: Kolem 1669
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 7.7.1719

Dix, Aurius (Aureus; Aureo; Audius), loutnista a skladatel, narozen kolem 1669, zemřel 7. 7. 1719, Praha.

Byl žákem hraběte Losy z Losintalu. Proslul jako vynikající hráč na loutnu, pro kterou i skládal vlastní kompozice. První zpráva o jeho skladatelské činnosti pochází od jeho mladšího vrstevníka, německého loutnisty Ernsta Gottlieba Barona. V loutnových tabulaturách z rajhradského kláštera se zachovaly jeho dvě suity (A a g). Breitkopfův katalog rukopisů z 18. století ještě uvádí dvě blíže neurčené sonáty pro dvě loutny pod jeho autorstvím. Napsal i loutnovou školu Lauten-Scale. V dochovaných skladbách se projevil jeho hudební talent, smysl pro harmonickou bohatost a elegantní melodickou linku, která byla často inspirována českými lidovými nápěvy.


Literatura:

I. Lexika
Dlabacz.
ČSHS.

II. Ostatní
Baron, Ernst Gottlieb: Historisch-Theoretisch und praktische Untersuchung des Instruments der Lauten (Norimberk 1727).
Pohanka, Jaroslav: Loutnové tabulatury z Rajhradského kláštera (Časopis moravského musea v Brně, 40, 1955, s. 193–213).
Kozák, Jan & kol.: Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory (Praha 1964).
The Breitkopf Thematic Catalogue 1762–1787 (New York 1966).

Archiválie:

Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea, signatura A 372.

Klára Kolofíková


Datum poslední změny: 24.1.2010