Český hudební slovník osob a institucí

Tomíček, Karel

Charakteristika: Dirigent

Datum narození/zahájení aktivity: 9.9.1907
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 3.5.1958

Tomíček, Karel, dirigent, narozen 9. 9. 1907, Jilemnice, zemřel 3. 5. 1958, Hradec Králové.

 

Po absolutoriu gymnázia v rodišti, kde řídil v letech 1924–26 studentský orchestr, studoval na bohosloveckém učilišti v Hradci Králové (1926–31), při tom zde vedl sbor bohoslovců. V roce 1931 byl vysvěcen na kněze a působil jako římskokatolický kaplan při děkanském beneficiu v Náchodě. Zde pomáhal zakládat ochotnickou Náchodskou filharmonii. V letech 1936–38 zastával funkci nadporučíka duchovní služby v Lučenci a Českých Budějovicích u pěšího pluku 25, jehož hudbu po celý rok 1937 dirigoval. V letech 1938–55 byl farářem a děkanem v České Skalici, později (1944–58) řídil zdejší Městský symfonický orchestr (pozdější Českoskalický symfonický orchestr ZK LINA). Od roku 1955 působil jako sídelní kanovník a kancléř konsistoře v Hradci Králové. Horlivě se účastnil lidově kulturního dění kraje (zvláště oživení tradičních „jiřinkových slavností“).


Literatura:

ČSHS.

Archiválie:

Vojenský historický archiv Praha (personální listy).

 

Bohumil Pešek – Eva Vičarová


Datum poslední změny: 20.7.2009