Český hudební slovník osob a institucí

Šrubař, Rudolf

Charakteristika: violista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 6.4.1925
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 16.1.2009

Šrubař, Rudolf, violista a hudební pedagog, narozen 6. 4. 1925, Ostrava, zemřel 16. 1. 2009, tamtéž.

 

Po neukončených studiích na ostravském gymnáziu a obchodní akademii byl žákem Ústavu hudby a zpěvu v Ostravě (hra na housle u Julia Remeše, kompozice u Miroslava Barvíka). Soukromě studoval hru na violu u Antonína Hyksy. Byl violistou operního orchestru v Ostravě (1945–60) a Státní filharmonie Ostrava a v roce 1953 spolu s Ivanem Měrkou iniciátorem vzniku Ostravského kvarteta, jehož členem byl po celou dobu jeho trvání. Uplatnil se i jako sólista (violová sonáta Karla Ditterse z Dittersdorfu a skladby soudobých českých skladatelů, Jiřího Matyse, Karla Kupky ad.). V letech 1966–89 vyučoval na ostravské konzervatoři. Jako jediný člen kvarteta byl oceněn titulem Zasloužilý umělec. Zastával významné stranické funkce v Komunistické straně Československa i ve Svazu československých skladatelů.


Literatura:

I. Lexika
Gregor, Vladimír: Hudební místopis Severomoravského kraje (Ostrava 1987).
Český biografický slovník 20. století. Díl 3, Q–Ž. (Praha 1999).

 

II. Ostatní
Kalina, Petr Ch. (ed.): Nehrajeme kratce, hrajeme už 60 let (Ostrava 2014).

 

Ivan Měrka


Datum poslední změny: 3.4.2015