Český hudební slovník osob a institucí

Teichman, Josef

Charakteristika: Český spisovatel, divadelní teoretik, dramatik, publicista a hudební kritik

Datum narození/zahájení aktivity: 21.7.1896
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 6.7.1958

Teichman, Josef, český spisovatel, divadelní teoretik, dramatik, publicista a hudební kritik, narozen 21. 7. 1896, Praha, zemřel 6. 7. 1958, tamtéž.

 

Studoval na uměleckoprůmyslové škole v Praze. Po dokončení se však věnoval spíše literární činnosti. Roku 1927 se stal redaktorem Novinářského studijního ústavu, kde přispíval zejména do hudební části. V této době byl také žákem Zdeňka Nejedlého (1927–36). V letech 1947–50 byl hudebním referentem Obrany lidu, od roku 1954 do roku 1956 Zemědělských novin. Za svého působení napsal řadu popularizačně zaměřených studií z hudební oblasti. O svém učiteli sestavil článek Zdeněk Nejedlý (Praha 1938) a navazující studii Zdeněk Nejedlý – žurnalista (Praha 1959), z dalších Bedřich Smetana: Život a dílo (Praha 1944), O umělci a život kolem umění (Praha 1946). Monografie Ludwig van Beethoven (Praha 1968) byla vydána až po autorově smrti s anotací Miroslava Malury. Kromě hudby se věnoval také divadelní problematice. Sepsal několik monografií o českých hercích, např. Eduard Vojan (Praha 1947), knihu Postavy českého divadla a hudby (Praha 1941, 1942) nebo Divadelní slovník (Praha 1949). Sám také napsal několik divadelních her (Křižovatka).


Literatura:

ČSHS.

 

Jitka Bařinková


Datum poslední změny: 28.1.2012