Český hudební slovník osob a institucí

Pečírka, Jaromír

Charakteristika: Historik a kritik výtvarného umění

Datum narození/zahájení aktivity: 29.7.1891
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 22.8.1966

Pečírka, Jaromír, historik a kritik výtvarného umění, narozen 29. 7. 1891, Praha, zemřel 22. 8. 1966, tamtéž.

Po studiích na pražské univerzitě studoval na uměleckohistorickém ústavu vídeňské univerzity, kde byl jeho učitelem Max Dvořák. Po sňatku s pěvkyní a učitelkou zpěvu Annou Nykysovou (1916) se věnoval ochraně památek ve vídeňské centrální komisi a rovněž na pražském ministerstvu školství. Od roku 1920 vyučoval dějiny umění na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, později působil také na Karlově univerzitě. Jeho odborná činnost byla neobyčejně rozsáhlá. Publikoval několik monografií o osobnostech českého výtvarného umění (Josef Navrátil, Josef Mánes, Josef Čapek, Josef Wagner, Karel Dvořák), zabýval se však i českým středověkým sochařstvím nebo výtvarným uměním italské renesance. Množství studií, článků a kritik vydával ve sborníku pro výtvarnou práci Umění, v časopisech Výtvarná práce, Volné směry nebo v deníku Prager Presse. Mimo to připravil k vydání korespondenci svého učitele Maxe Dvořáka s Jaroslavem Gollem, Josefem Pekařem a Josefem Šustou (Listy o životě a umění, Praha 1943). Kromě výtvarného umění a sochařství měl blízko také k hudbě, především k dílu Bedřicha Smetany. Byl dlouholetým členem Společnosti Bedřicha Smetany a Smetanovu dílu věnoval několik statí a článků.


Dílo:

Dílo literární

Knižní monografie

Francouzské moderní sochařství (Praha 1935);

Josef Mánes (Praha 1939);

Josef Navrátil (Praha 1940);

Michelangelo Buonarroti (Praha 1942);

Leonardo da Vinci (Praha 1953);

Karel Dvořák (Praha, 1955);

Národní umělec Josef Lada (Praha 1955);

Josef Wagner (Praha 1959);

Josef Čapek (Praha 1961).

Články a stati

Jubileum Bedřicha Smetany a výtvarné umění (Výtvarná práce 3, 1924, s. 103–116);

Kyselova výprava Smetanových oper (Výtvarná práce 3, 1924, s. 119–142);

Bedřich Smetana a Josef Mánes (in: Sborník prací k padesátým narozeninám profesora dra Zdeňka Nejedlého, Praha 1929, s. 24–29);

Za Karlem B. Mádlem (Umění 6, 1933, s. 158);

Středověké sochařství v Čechách (Umění 6, 1933, s. 169–204);

K dějinám sochařství v lucemburských Čechách (Český časopis historický 39, 1933, č. 1, s. 12–35);

Hudba v českém umění výtvarném (in: Hudba a národ, Praha 1940, s. 65–67);

Dílo úcty a lásky k Bedřichu Smetanovi (Společnost Bedřicha Smetany svým členům na rok 1942, Praha 1942).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

II.Ostatní

jpů [= Jaroslav Petrů]: Osobnost a dílo Jaromíra Pečírky (Památky a příroda 16, 1991, č. 7, s. 409–410).

Jan Karafiát
Datum poslední změny: 28.1.2012