Český hudební slovník osob a institucí

Drozda, Václav

Charakteristika: Vojenský kapelník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 16.7.1888
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 23.12.1961

Drozda, Václav, vojenský kapelník a skladatel, narozen 16. 7. 1888, Praha, zemřel 23. 12. 1961, Valašské Meziříčí.
 
V letech 1902–08 studoval na pražské konzervatoři klarinet u Františka Reitmayera. Poté (1908–11) po dobrovolném odvodu působil u vojenské hudby pěšího pluku 74 v Liberci, 1911–13 u pěšího pluku 49 v Brně, od roku 1913 u zeměbraneckého pluku 25 v Kroměříži jako výkonný hudebník. Za války s plukem na frontě, šikovatelem-dirigentem v Rusku a Itálii. Po skončení první světové války byl činný u posádkové hudby Kroměříž (pěší pluk 3). Roku 1931 se stal kapelníkem u pěšího pluku 34 v Hranicích, téhož roku přešel k pěšímu pluku 36 do Užhorodu, 1935 opět u pěšího pluku 34 v Hranicích, 1938 u pěšího pluku 18 v Plzni a pěšího pluku 35 v Klatovech, několik měsíců v roce 1939 u pěšího pluku 43 v Brně, poté do konce druhé světové války kapelníkem praporu 10 vládního vojska v Bučovicích a v Hodoníně. Roku 1946 nastoupil k pěšímu pluku 10 do Brna, zde ale setrval jen několik měsíců, pak ve výslužbě. Od roku 1948 byl kapelníkem hudby Československých drah ve Valašském Meziříčí. Skládal drobné taneční skladby a pořizoval instrumentace pro dechový orchestr (například Dvořákovy Slovanské tance).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Branberger, Jan: Konzervatoř hudby v Praze 1811–1911. Pamětní spis k stoletému jubileu založení ústavu (Praha 1911).

Archiválie:

Vojenský historický archiv Praha (personální listy, vlastní životopis z 15. 9. 1970).
Soukromý archiv Bohumila Peška.
 
Bohumil Pešek – Eva Vičarová
Datum poslední změny: 20.1.2009