Český hudební slovník osob a institucí

Operní repertoir Národního divadla

Charakteristika: Sbírka operních libret

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1881

Operní repertoir Národního divadla, sbírka operních libret.
 
Sbírku zahájil nakla­datel Alois Hynek (Praha 1881). Vyšly v ní jen čtyři operní překlady Emanuela Züngla, ale od konce let osmdesátých až do druhé poloviny let de­vadesátých vydal Hynek třicet svazků libret, téměř vesměs překladů Václava Judy Novotného, neoznačil je však jako pokračování sbírky.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Očadlík, Mirko: Soupis českých tištěných zpěvo­herních textů ( Miscellanea musicologica  7, 1958, 161).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 22.2.2006