Český hudební slovník osob a institucí

Brousilová, Berta

(Brausil, Alberta Marie Josefa)
Charakteristika: Houslistka

Datum narození/zahájení aktivity: 9.6.1838
Datum úmrtí/ukončení aktivity: po roce 1988

Brousilová, Berta (Brausil, Alberta Marie Josefa), houslistka, narozena 9. 6. 1838, Písek, zemřela po roce 1888, Londýn.
 
Pokřtěná byla Alberta (Vojtěška) Marie Josefa Brausil. Hře na housle se učila v rodném Písku u Vavřince Tomáše Bartáka, poté na pražské konzervatoři pod vedením Mořice Mildnera (od roku 1851). První samostatný koncert měla v Praze roku 1854, sklidila velký úspěch. Poté podnikla několik uměleckých cest po Rakousku (1854), Německu (Berlín, 1855) a Francii (Paříž, 1856). V červnu roku 1856 se usadila v Londýně, kde se stala též učitelkou hudby. Její hra měla vysokou technickou úroveň, krásný tón a cit v přednesu. V Anglii ji zvali „česká Milanollo“. Spolu s ní do Londýna přesídlili i její sourozenci, taktéž hudebníci. Byli to violoncellista Albín (narozen 5. 3. 1841, zemřel v listopadu 1882, Londýn), houslista, violoncellista a houslový pedagog Alois (narozen 6. 5. 1846, Písek, zemřel 19. 10. 1888, Glasgow – učil zde houslovou hru), klavíristka Antonie (narozena 19. 8. 1834, Písek, zemřela po roce 1883 v Severní Americe, kde řídila hudební ústav), houslistka Cecílie (narozena 12. 10. 1843, Písek, zemřela po roce 1888, Londýn).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
OSN.
Musikalisches Konversationslexikon (Berlín, Mendel & Reissmann 1870–83).
Rieger.
Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rkp. Národního muzea v Praze, b. r.).
 
II. Ostatní
Dalibor (10, 1888, s. 319).
Urie, Bedřich: Čeští violoncellisté (Praha 1946, s. 278–79).
Žídek, František: Čeští houslisté tří století (Praha 1982).
 
Klára Kolofíková
Datum poslední změny: 16.12.2008