Český hudební slovník osob a institucí

Chiari, Eduard

Charakteristika: Klavírista, skladatel a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 7.10.1883
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 12.4.1954

Chiari, Eduard Freiherr von, klavírista, skladatel a hudební pedagog, narozen 7. 10. 1883 Vídeň, zemřel 12. 4. 1954, tamtéž.

 

Vystudoval vídeňskou univerzitu (1907, Dr. phil.) a konzervatoř vídeňské Společnosti přátel hudby (Gesellschaft der Musikfreunde). Hru na klavír studoval mimo jiné u Antona Rückaufa a skladbu u Cyrilla Hynaise a Ferdinanda Rebayho.

Jako zámožný společník textilní továrny v Šumperku se mohl plně věnovat hře na klavír a skladbě. Vystupoval jako klavírní sólista i doprovázeč v Itálii, Německu a Rakousku. Vyučoval také hře na klavír a hudební teorii a psal pro italské listy o vídeňské hudební scéně.

Skložil hlavně díla pro klavír, písně, melodramata a sedm oper. Trojice jeho oper měla premiéru na Moravě: Menica (1914) v Šumperku a Feuer in Klein-Trianon (1924) a Der Mantel der Assunta (1926) v Městském divadle v Brně. Jeho díla se však z větší části nedochovala.


Literatura:

I. Lexika

LdM.

Oesterreichisches Musiklexikon (Vídeň 2003).

 

II. Ostatní

Simbriger, Heinrich: Werkkatalog zeitgenössischer Komponisten aus den deutschen Ostgebieten, doplňek sv. 5 (Esslingen 1974).

Drlíková, Eva: Die Brünner Deutschen und ihr Operntheater in der Epoche der 1. Tschechoslowakischen Republik (In: Die Oper in Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien, Konferenzbericht zum 4. sudetendeutsch-tschechischen Musiksymposium 1996, Regensburg 1996, s. 127−138).

Dvořáková, Michaela: Findbuch zum Nachlass von Eduard Chiari (1883–1954) (Regensburg 2000).

 

Martha Stellmacher


Datum poslední změny: 9.12.2012