Český hudební slovník osob a institucí

Teska, František

Charakteristika: Vlastivědný pracovník, pedagog, redaktor a publicista

Datum narození/zahájení aktivity: 31.12.1890
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1983

Teska, František, vlastivědný pracovník, pedagog, redaktor a publicista, narozen 31. 12. 1890, Březové Hory (Příbram), zemřel 1983 (?).

 

Po absolutoriu na příbramském učitelském ústavu (1910) pokračoval na pražské pedagogické fakultě (1924–26). Byl učitelem v Příbrami (1910–19), poté okresní školní inspektor v Doříši u Příbrami (1940–50). Zabýval se hudebním životem na Příbramsku a okolí. Je autorem sborníku Hudební příbramsko (Příbram 1940), kde publikoval obsáhlou studii o hudebních tradicích příbramského kraje. Byl redaktorem časopisu Od stříbrných hor, který publikoval řadu historických materiálů a četné texty o hudebním životě na Příbramsku.


Literatura:

ČSHS.

 

Simona Sedláčková


Datum poslední změny: 3.5.2012