Český hudební slovník osob a institucí

Haas, Jan

(Johann)
Charakteristika: Varhanář

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1722 pravděpodobně
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 11.4.1806

Haas, Jan (Johann), varhanář, narozen pravděpodobně 1722, Polska Cerekiew (Neukirchen, Slezsko), zemřel 11. 4. 1806, Velká Bystřice.

Do Olomouce přišel počátkem 60. let 18. století, 1767 se stal olomouckým měšťanem. Od roku 1793 žil ve Velké Bystřici č. 69. Nelze vyloučit, že jeho otcem byl varhanář Georg Hasse, který dal roku 1710 pokřtít v Jelení Hoře syna. Na Moravě opravoval řadu nástrojů (Holešov, Olomouc, Velká Bystřice, Lipník, Svatý Kopeček, Přerov a jinde), několik nástrojů postavil (Svatý Hostýn, 1769 (?), Slatinice, 1774 a další).

Literatura:

Quoika, Rudolf: Der Orgelbau in Böhmen und Mähren (Mainz 1966. Der Orgelbau in Europa, Band 2).
Indra, Bohumír: Houslařství a varhanářství v oblasti Jeseníků v 17.-19. století (Časopis Slezského muzea 17, 1968, 1, s. 24-44).
Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 1. Varhanáři (Brno, Muzejní a vlastivědná společnost – Olomouc, Univerzita Palackého 2003).

Petr Macek

Datum poslední změny: 23.1.2006