Český hudební slovník osob a institucí

Goldsteinová, Antonína

(Štěpánková)
Charakteristika: Učitelka hudby

Datum narození/zahájení aktivity: 21.7.1852
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 28.6.1930

Goldsteinová, Antonína (prov. Štěpánková), učitelka hud­by, narozena 22. 7. 1852, Pardubice, zemřela 28. 6. 1930, Telč.
 
Její stu­dium u Bedřicha Smetany není doloženo. Zasloužila se o hudební život v Pardubicích, v osmdesátých letech pořádala koncerty a ochotnická operní představení, na kterých sama vystupovala. Dlou­holetá jednatelka zpěváckého spolku Ludmila. V Pardubicích měla hudební a jazykovou školu.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Pa­mátník zpěváckého spolku Pernštýna v Pardubi­cích (Pardubice 1911).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 15.2.2006