Český hudební slovník osob a institucí

Teige, Josef

Charakteristika: Dějepisec a archivář

Datum narození/zahájení aktivity: 1.6.1862
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 6.3.1921

Teige, Josef, dějepisec a archivář, narozen 1. 6. 1862, Praha, zemřel 6. 3. 1921, tamtéž.

 

Pocházel z hudební rodiny, jeho bratr Karel Teige psal o hudbě a byl významným hudebním organizátorem. Na pražské univerzitě získal doktorský titul.

Po škole byl zaměstnán jako archivář Archivu hlavního města Prahy (1907–21), od 1907 též dopisující člen České akademie věd a umění. Vedle četných prací historických také několik s hudební tematikou.


Dílo:

Dílo literární

Samostatně vydané publikace (výběr)

Blätter aus der altböhmischen Genealogie (Wien 1887).

Drobné příspěvky k českému listáři (Praha 1887).

Kaple sv. Lazara na Novém městě pražském (Praha 1901; spolu s Janem Herainem).

Paměti pražské z let 1732–1743 (Praha 1904).

Plán Starého města pražského z roku 1729 (Praha 1910).

Pražské příspěvky místopisné (Praha 1911).

 

Články (výběr)

Kůrové literátští na Moravě (Dalibor 9, 1887, s. 242 ad.).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS (heslo Graciána Černušáka).

 

II. Ostatní

Vojtíšek, Václav (Naše věda 3, 1921).

Novák, J. B. (Almanach ČAVU 1922).

 

Jan Pirner


Datum poslední změny: 23.2.2012