Český hudební slovník osob a institucí

Philomathes, Václav

Charakteristika: Hudební teoretik


Philomathes, Václav, hudební teoretik, narozen patrně koncem 15 stol., Jindřichův Hradec, zemřel (?)

 

Rodné jméno ani hlavní životní data nejsou známy. Pravděpodobně studoval na vídeňské univerzitě, vrátil se nejspíše po studiích do vlasti, kde byl venkovským knězem, v pozdějších letech života patrně nekatolickým. Je spisovatelem veršovaného latinského traktátu Musicorum libri quatuor (Čtyři knihy pro hudebníky, Vídeň 1512). V Práci se opírá o J. Cochlatea (Tetrachordum musices, kolem 1500) a N. Wollicka (Opus aureum, 1501), představuje zde nauku o chorálním i mensurálním zpěvu, o řízení obou technik zpěvu a o skladbě. Z praktického hlediska je tato práce důležitá pro znalost výkonného umění své doby. Byla několikrát přetištěna, komentována a měla značný význam pro humanistické německé školství.


Literatura:

ČSHS.

 

Simona Sedláčková


Datum poslední změny: 2.5.2013