Český hudební slovník osob a institucí

Sokolské zpěvy

Charakteristika: Sborník sborů

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1940
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1940

Sokolské zpěvy, sborník dětských, ženských, mužských a smíšených sborů, 1940.
 
Redaktorem sborníku byl Bohumír Štědroň a byl vydáván Sokolskou župou Jana Máchala v Brně. Vyšla pouze dvě čísla (1940): Josef Bohuslav Foerster, Sokolu a Zdeněk Blažek, Sokole! Oba mužské sbory na slova Vojtěcha Martínka. Sborník zastaven za okupace.


Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek


Datum poslední změny: 24.2.2006