Český hudební slovník osob a institucí

Průša, Rudolf

Charakteristika: Hudebník

Datum narození/zahájení aktivity: 27.2.1878
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 16.11.1931

Průša, Rudolf, hudebník, narozen 27. 2. 1878, zemřel 16. 11. 1931, Praha.
 
V roce 1897 se vystěhoval 1897 do USA, kde získal oblibu českých vystěhovalců jako pianista kabaretní skupiny, kterou vedl Josef Wanderer. Po převratu se vrátil do vlasti a věnoval se hlavně učitelské činnosti. U příležitosti jeho smrti mluví se a něm jako o klavíristovi, pedagogovi a propagátorovi české hudby v anglosaských zemích, by1 prý mimo jiné sbormistrem pěveckého kroužku Sokola v New Yorku.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Hudební výchova 8, 1932, s. 12.
Věstník pěvecký a hudební 36, 1931/32, s. 56.
Česká hudba 35, 1932, s. 107.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 23.2.2006