Český hudební slovník osob a institucí

Bačkora, Vojtěch

Charakteristika: Violoncellista, archívář a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 30.3.1884

Bačkora, Vojtěch, violoncellista, archivář a hudební pedagog, narozen 30. 3. 1884, Kutná Hora.
 
Byl syn kapelníka a učitele hudby a pravnukem kantora Ště­pána Bačkory. Po studiích na nižší reálce v rodišti působil jako orchestrální hráč v Budapešti, kde studoval tři roky na Hudební akademii. Prošel pak četnými českými divadel­ními orchestry (společnost Elišky Zöllnerové, brněn­ské Národní divadlo, Východočeské divadlo, Vinohradské divadlo), též cizími tělesy (Budapešt, Bukurešt, Vídeň), měl v Praze vlastní zábavní orchestr. Od roku 1919 trvale pobýval v Českých Budějovicích, kde byl členem orchestru a archivářem Jihočeského divadla (do 1951). Působil také jako hudební pedagog. Má velmi pečlivě vedené archívní zápisy, zvláště cenné pro historii Jihočeského divadla. Byl horlivý stavovský pracovník.

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 27.1.2006