Český hudební slovník osob a institucí

Fridlovský, Josef

Charakteristika: Klarinetista

Datum narození/zahájení aktivity: 11.11.1777
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 14.1.1859

Fridlovský, Josef, klarinetista, narozren 11. 11. 1777, Praha-Břevnov, zemřel 14. 1. 1859, Vídeň.
 
Působil jako sopranista na pražských kůrech, vzdělal se hře na klavír u člena divadelního orchestru Nejebse a stal se klarinetistou hudby městské gardy. Ve Vídni členem orchestru divadla Na Vídeňce (od 1802) a dvorní kapely (od 1832); zároveň profesorem vídeňské konzervatoře (od 1821). Hudbě se věnovali i jeho synové a dcery, splynuli však s německým prostředím.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
Mendel, Hermann – Reissmann, August: Musikalisches Conversations-Lexikon (Berlin 1878, 10 sv.).

 
II. Ostatní
Dalibor 2, 1859, s. 29.
Meliš u Mendla. Datum nar. Archiv hl. města Prahy.
 
Petr Macek

Datum poslední změny: 15.2.2006