Český hudební slovník osob a institucí

Fiby, Heinrich Franz

Charakteristika: Vydavatel školských zpěvníků

Datum narození/zahájení aktivity: 16.1.1861
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1935

Fiby, Heinrich Franz, vydavatel školských zpěvníků, narozen 16. 1. 1861, Znojmo, zemřel 1935, tamtéž.
 
Syn předního znojemského hudebního činitele a skladatele Heinricha Fibyho získal základy hudebního vzdělání v otcovském domě. Studoval pak ve Vídni a vyučoval angličtinu na německé obchodní škole v Brně (do 1890). Poté byl  středoškolským profesorem na vyšší reálce ve Znojmě a  na školách v Jihlavě a Praze. Penzionován byl v roce 1927. Vydal zpěvník Chorliederbuch für die österreichischen Mittelschulen (Vídeň 1899), jehož úvod pojednával o nauce zpěvu; nová verze zpěvníku pro potřeby německých škol v Československu vyšla pod názvem Chorliederbuch für die deutschen Mittelschulen der Tschechoslowakischen Republik v Liberci 1924. V letech monarchie byl vydán též Fibyho zpěvník Viribus unitis. Chorliederbuch zum Gebrauche an den k.u.k. und k.k. Militär-Lehranstalten (Vídeň, nedatováno).

Literatura:

I. Lexika
LdM.
 
II. Ostatní
Hader, Widmar: Musikgeschichte der Stadt Znaim (in: Südmährisches Jahrbuch 28, 1979, s. 119–120).
 
Jiří Fukač

Datum poslední změny: 17.11.2002